Car Audio

Car Audio jest to zestaw nagłaśniający pojazdy samochodowe, a także coraz częściej wyposażenie w urządzenia wizyjne, GPS, konsole gier, wykonywanie zabudowy urządzeń i ich podświetlanie, wygłuszanie pojazdów itp.